องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ทรงพระเจริญ ประชามติ ทรงพระเจริญ
Thursday the 24th - Author: NaiITservice

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมกันคัดแยก “ขยะอันตราย” หรือ “ขยะพิษ” จากครัวเรือนก่อนทิ้งโดยการแยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ ในการคัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่เข้าสู่ร่างกาย องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้จัดเตรียมภาชนะสำหรับทิ้ง “ขยะอันตราย” หรือ “ขยะพิษ” ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนเพื่อความสะดวกในการคัดแยกและนำไปกำจัดต่อไป ขยะอันตราย แบ่งได้หลายประเภท เช่น กลุ่มแบตเตอรี่ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือถือ (เพาเวอร์แบงค์) เป็นต้น กลุ่มหลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซ๊นต์ หลอดตะเกียบ เป็นต้น กลุ่มอิเลคโทรนิคส์ เช่น โทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด (แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์)หมึกพิมพ์ รีไมท ไฟฉาย พัดลม เตารีด เป็นต้น กลุ่มเกษตรและผลิตภัณฑ์ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องน้ำมันเครื่อง น้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสีทาบ้าน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ขอความร่วมมือประชาชนในการคัดแยกขยะอันตราย ในครัวเรือนของท่าน มาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ตามจุดรวบรวมแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

1. บริเวณมัสยิดตัรบียาตุลดีนียะห์(บ้านมือและห์) หมู่ที่ 1 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

2. บริเวณมัสยิดนูรุลฮูดา(บ้านสาวอฮูลู) หมู่ที่ 2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

3. บริเวณมัสยิดนูรุดีน(บ้านจือแร) หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

4. บริเวณมัสยิดดารุลอิสลาม(บ้านมือดือแย) หมู่ที่ 4 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

5. บริเวณมัสยิดตัรบียาตุลอิสลามียะห์(บ้านบือเจาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

6. บริเวณมัสยิดดารุสสาลาม(บ้านสาวอ) หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

7. บริเวณมัสยิดรุกนุดดิน(บ้านบือเจาะบองอ) หมู่ที่ 7 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สำหรับวันที่นัดส่งขยะอันตรายชุมชนจากจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (นำส่งโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ แต่ละหมู่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน หากเป็นวันหยุดให้นำส่งในวันถัดไป

 

couponcodeshosting