ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073-530871 โทรสาร : 073-530871

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : abj_sawao@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.สาวอ