ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2694
18 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส่และเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเรื่อง วัฒนธรรมสุจริตต่อด้านการทุจริต เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกภา พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  ณ ห้องประชุมริเวอร์แรมรีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส