ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ
4594
28 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2566 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้นายมักตา สาและ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมองค์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ อบต.กมลา จ.ภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 28- 31 สิงหาคม 2566