ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
29 พฤศจิกายน 2565

2443


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่