ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยนายซูมกี เด็งสุรี นายกอบต.สาวอ มอบหมายให้น.ส.อาตีเกาะ ดามะ นวก.ศึกษา ชก. พร้อมด้วย นายมะอัสลัน มะ นวก.การเงินและบัญชี ปก.และ น.ส.พาดูวา อะตะบู ผช.นวก.ศึกษา เยี่ยมติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมือและห์ โดยมี ผอ.ไซนุงอาบีดิง ตาเละ พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและเสนอแนะข้อมูลปัญหาในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป
25 กันยายน 2566

2452


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566
โดยนายซูมกี  เด็งสุรี นายกอบต.สาวอ มอบหมายให้น.ส.อาตีเกาะ  ดามะ นวก.ศึกษา ชก. พร้อมด้วย นายมะอัสลัน มะ นวก.การเงินและบัญชี ปก.และ น.ส.พาดูวา อะตะบู ผช.นวก.ศึกษา เยี่ยมติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมือและห์
โดยมี ผอ.ไซนุงอาบีดิง  ตาเละ พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและเสนอแนะข้อมูลปัญหาในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป