ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงตามโครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อดอกไม้โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15